TELEFONY
ALARMOWE
601 100 300 985

Władze

Zarząd 
Prezes Zarządu - Łukasz Felcenloben
Wiceprezes Zarządu -Michał Koksa
Sekretarz - Jacek Koziarek
Roman Dziedzic
Sławomir Parzonka
Wojciech Tomaszewski
Bartosz Górecki

Przełożeni Służby Górskiej
Naczelnik  –  St. Instruktor Rat. Górskiego Mariusz Grudzień
Szef Szkolenia – Instruktor Rat. Górskiego Jacek Koziarek
 
Komisja Rewizyjna
Aleksander Lipiński
 
 

PARTNERZY GOPR

PARTNERZY GRUPY SUDECKIEJ GOPR


Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA