TELEFONY
ALARMOWE
601 100 300 985

Władze

Zarząd 
Prezes Zarządu - Jarosław Myśliwiec
Wiceprezes Zarządu - Jacek Koziarek
Sekretarz - Andrzej Rapacz
Krzysztof Antoniak
Paweł Andrejew
St. Instruktor Rat. Górskiego - Radosław Sobczyk
Instruktor Rat. Górskego - Krzysztof Tim
Michał Koksa

 
Przełożeni Służby Górskiej
Naczelnik – St. Instruktor Rat. Górskiego Mariusz Rzepecki
Z-ca Naczelnika, Szef Wyszkolenia Grupy –  St. Instruktor Rat. Górskiego Mariusz Grudzień
 
Komisja Rewizyjna
Romuald Klimowski
Zbigniew Urbanowski
 

SPONSORZY GOPR

PARTNERZY GRUPY WAŁBRZYSKO-KŁODZKIEJ GOPR


Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA