TELEFONY
ALARMOWE
601 100 300 985

Przetargi

ZP/1/2023 BUDOWA STACJI RATUNKOWEJ GOPR W KARŁOWIE

Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem platformy ezamowienia.gov.pl  

Wszelkie dokumenty związane z niniejszym postępowaniem znajdują się pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bcb3a2d5-b8f9-11ed-9236-36fed59ea7dd

Będą tam również zamieszczane wszystkie dokumenty dotyczące toczącego się postępowania

Przedmiotowe postępowanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administarcji.

______________________________________________________________________________________________________

 

 

ZP/1/2022 TERMOMODERNIZACJA STACJI RATOWNICTWA GÓRSKIEGO W SOKOLCU I MIEDZYGÓRZU

Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem platformy ezamowienia.gov.pl  

Wszelkie dokumenty związane z niniejszym postępowaniem znajdują się pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9d1c5d15-74ce-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Będą tam również zamieszczane wszystkie dokumenty dotyczące toczącego się postępowania

Przedmiotowe postępowanie realizowane jest w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków GOPR w Międzygórzu i Sokolcu poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju          Regionalnego     w ramach Regionalnego               Programu                Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020  Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej  i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne

______________________________________________________________________________________________________
 
 
Zapytanie ofertowe na, WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW STACJI RATOWNICZYCH GRUPY SUDECKIEJ GOPR
 
Termin składania ofert: 10 marca 2022 r., do końca dnia.
 
 
11.03.2022 r. - Informacja z otwarcia ofert -  Protokół z otwarcia ofert
 
30.03.2022 r. - Rozstrzygnięcie postepowaniaInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
______________________________________________________________________________________________________
 
Unieważnienie postępowania przetargowego
 
______________________________________________________________________________________________________
 
Przetarg nieograniczony na, BUDOWĘ GARAŻU WIELOSTANOWISKOWEGO
DLA STACJI RATUNKOWEJ W MIĘDZYGÓRZU - ETAP II,
nr postępowania ZP/PN/1/2020.
 
Termin składania ofert: 29 października 2020r., godz. 15:00.

 
 
______________________________________________________________________________________________________
Przetarg nieograniczony na BUDOWĘ GARAŻU WIELOSTANOWISKOWEGO DLA STACJI RATUNKOWEJ W MIĘDZYGÓRZU 
ETAP I, nr postępowania ZP/PN/1/2020.
 
Termin składania ofert: 14 września 2020r., godz. 15:00.
 
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załączniki 1-5 w wersji edytowalnej
4. Projekt umowy
5. Decyzja o pozwoleniu na budowę
6. Projekt budowlany 
7. Projekt budowlany zamienny
 
Pod niniejszym linkiem publikujemy dokument z informacją o otwarciu ofert dotyczących powyższego postępowania.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

PARTNERZY GOPR

PARTNERZY GRUPY SUDECKIEJ GOPR


Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA