TELEFONY
ALARMOWE
601 100 300 985

Nasza historia

 

Początki ratownictwa górskiego w Sudetach.
•  1952r. - z inicjatywy Zarządu Głównego PTTK – zostało powołane do życia Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i przystąpiono do organizacji jego sekcji w poszczególnych grupach górskich na terenie Polski.
•  1952r.od 10 do 14 grudnia - w schronisku Samotnia odbył się kurs ratownictwa górskiego. Instruktorami byli ratownicy tatrzańscy.
 
Sudecka Grupa Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
•  1952r. - 14 grudnia, odbyło się walne zebranie z udziałem delegatów Okręgowych Komisji PTTK i ZG GOPR, na którym powołano Sudeckie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe PTTK, wtedy formalnie zwane Sekcją Sudecką GOPR. 
•  1956r. - w związku z nowym statutem GOPR Sudeckie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe PTTK zostało przemianowane na Grupę Sudecką Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego PTTK. W tym też roku ze względu na rozległy teren działania Grupy Sudeckiej GOPR obejmujący całe Sudety powołano trzy podgrupy: w Wałbrzychu, Polanicy i Dzierżoniowie. 
•  1960r. - w sezonie letnim ratownicy Grupy pełnili stałe dyżury na górnej stacji wyciągu krzesełkowego na Kopie. Natomiast w zimie, oprócz Kopy, stałe dyżury zorganizowano też w schroniskach: Samotnia, Odrodzenie, Pod Łabskim Szczytem, na Szrenicy, na Hali Szrenickiej i na Śnieżniku Kłodzkim.
•  1975r. - reforma administracji kraju doprowadziła do podziału województwa wrocławskiego na cztery mniejsze: wrocławskie, wałbrzyskie, jeleniogórskie i legnickie. W wyniku tego zasięg działania Grupy Sudeckiej GOPR objął obszar dwóch sąsiadujących ze sobą województw.
•  31 sierpnia 1976r. - na podstawie uchwały Rady Naczelnej GOPR z 19 września tegoż roku Grupa Sudecka została rozwiązana. Równocześnie powołane zostały na obszarze Sudetów dwie nowe grupy terenowe: Grupa Karkonoska, z siedzibą w Jeleniej Górze i Grupa Wałbrzysko-Kłodzka z siedzibą w Wałbrzychu.
 
Wałbrzysko-Kłodzka Grupa GOPR
•  21 listopada 1976r. - Uroczystości związane z powstaniem nowej Grupy odbyły się w Zamku Książ.
•  1976-1982 - Pierwszy Zarząd Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej, przedstawiał się w następująco: Teodor Schubert –Prezes, członkowie: Stanisław Frans, Józef Husejko, Zygmunt Jodłowski, Donat Toczyński. Pierwszym Naczelnikiem Grupy został Stanisław Ządek. Grupa powołała dwie sekcje operacyjne: Wałbrzych – z siedzibą w Wałbrzychu, oraz Ziemi Kłodzkiej – z siedzibą w Polanicy Zdroju. W początkowym okresie prowadzono stałe dyżury w schronisku Andrzejówka, w Sokolcu, Rzeczce, Zieleńcu i na Śnieżniku.
•  1983r. - Grupa posiadała następujące Stacje Ratunkowe: Stacja Centralna w Wałbrzychu, w schronisku na Hali pod Śnieżnikiem, w schronisku na Szczelińcu, oraz zimowe: w schronisku Andrzejówka, Rzeczce, w Sokolcu, w schronisku Zygmuntówka, w Potoczku, na Górze Św. Anny, na przełęczy Spalona, w Zieleńcu, Podgórzu, Lądku Zdroju, w Stroniu Śląskim (Krzyżnik), w Międzygórzu.
•  1987r. - powołano do życia następną sekcję – Góry Sowie.
•  1992r. - Grupa otrzymała obiekt po FWP w Międzygórzu z przeznaczeniem na stację ratunkową.
•  1996r. – marzec; Stacja Centralna Grupy zostaje przeniesiona na ul. Poznańską 6 w Wałbrzychu.
•  2000r. - otworzono część ratowniczą w Stacji Ratunkowej w Zieleńcu.
•  9 grudnia 2001r. - Oficjalne otwarcie Stacji Centralnej w Wałbrzychu po przeprowadzonej modernizacji.
•  Grudzień 2004r. – oddano do użytku cały budynek Stacji Ratunkowej w Zieleńcu - w okresie kwiecień – listopad odbywają się szkolenia ratowników w Centrum Szkoleń Medycznych GOPR
•  2011r. – zmodernizowano stację ratunkową w Sokolcu
•  2011r. –  2 października ddano do użytku nową Stację Ratunkową w Międzygórzu, wybudowaną dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Unii Europejskiej dla Dolnego Śląska.
•  2012r. –  Grupa Wałbrzysko-Kłodzka i Karkonoska GOPR obchodzi 60-lecie ratownictwa górskiego w Sudetach
•  2016r. –  Grupa Wałbrzysko-Kłodzka obchodzi 40-lecie Grupy Wałbrzysko - Kłodzkiej
 
Sudecka Grupa Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
•  30 XI 2019r. –  Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Członkowie Grupy, jednomyślnie zdecydowali o zmianie nazwy Grupy na Sudecka.
 

PARTNERZY GOPR

PARTNERZY GRUPY SUDECKIEJ GOPR


Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA