TELEFONY
ALARMOWE
601 100 300 985

Nasza działalność edukacyjna

Zapobieganie wypadkom w górach jest jednym z naszych działań statutowych. Dlatego też staramy się szerzyć wiedzę o bezpieczeństwie w górach poprzez różne formy edukacyjne, skierowane zarówno do dzieci i młodzieży jak i dorosłych.

Oprócz koordynowanych przez Zarząd GOPR działań ogólnopolskich takich jak akcje: „W górach bezpiecznie”, „Bezpieczne Lato” i „Bezpieczna zima” czy też „Bezpieczny Stok”, do których włącza się również nasza grupa, podejmujemy własne inicjatywy w tym zakresie. „Mały ratownik” to opracowany przez nas autorski program edukacji dzieci i młodzieży w z zakresu udzielania pierwszej pomocy, realizowany w szkołach funkcjonujących na terenie działania naszej grupy. Od 2010 roku współpracujemy również z Katolickim Liceum Ogólnokształcącym, które znajduje się na terenie Opactwa Cysterskiego w Henrykowie - pomagamy w kształceniu na kierunku ratowniczym poprzez organizowane zajęcia i obozy w górach dla uczniów tej szkoły. Uczestniczymy również w prelekcjach i pogadankach na temat bezpieczeństwa w górach oraz organizujemy pokazy ratownictwa dla społeczności lokalnej i turystów w czasie imprez takich jak np. WOŚP, Piknik Służb Mundurowych w Wałbrzychu, Dzień Dziecka i innych.

Ogólnopolskie akcje współorganizowane przez GOPR:
„W górach bezpiecznie” –  http://www.gopr.com.pl
„Bezpieczne lato w górach” -  http://www.bezpieczne-lato.pl
„Bezpieczna zima w górach”- http://www.bezpieczna-zima.pl
„Bezpiecznie na stoku” -  http://www.bezpiecznienastoku.pl

PARTNERZY GOPR

PARTNERZY GRUPY SUDECKIEJ GOPR


Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA