TELEFONY
ALARMOWE
601 100 300 985

Członkowie honorowi grupy

Godność członka honorowego, spośród ratowników szczególnie zasłużonych dla ratownictwa górskiego, nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego GOPR.

 Stanisław Fraus ratownik Sudeckiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego od 1954 r., kurs ratownictwa górskiego ukończył w 1963 r., w latach 1970-1994 Kierownik Sekcji Operacyjnej Kłodzko, w latach 1968-1972 członek Zarządu Głównego GOPR.


 Stanisław Ządek w 1953 r. został członkiem Grupy Sudeckiej, pełnił kolejno funkcje członka Zarządu Grupy, kierownika Sekcji Operacyjnej - Wałbrzych. W 1976 r. po podziale Grupy Sudeckiej został pierwszym Naczelnikiem Grupy Wałbrzysko - Kłodzkiej. Brał udział w 94 akcjach i wyprawach ratowniczych, wielokrotnie był ich kierownikiem. Od 1987 r. jest w stanie pozasłużbowym, mimo to bierze udział w życiu Grupy, będąc dla młodszych ratowników doradcą i nauczycielem. Za swoją działalność został uhonorowany: Srebrną i Złotą Odznaką GOPR, Honorową Odznaką GOPR.


 Stanisław Maksymowicz Od 1952 r. członek Grupy Sudeckiej, a od momentu jej powstania, w 1976 r., Grupy Wałbrzysko - Kłodzkiej GOPR. W GOPR jest prekursorem w organizacji systemu szkoleń ratownictwa z powietrza. Jako pierwszy Ratownik GOPR ukończył w 1987 organizowany przez Österreichischer Bergretungsdienst kurs w ratownictwie z powietrza. To dzięki niemu przeprowadzono pierwsze w Sudetach szkolenia z użyciem śmigłowców oraz wyznaczono lądowiska dla helikopterów sanitarnych, z których w razie potrzeby korzystamy do dzisiaj. Uczestnik ponad 50 wypraw i akcji ratunkowych ratujących zdrowie i życie ludzkie. Za swoją działalność uhonorowany został następującymi orderami: Złoty Krzyż Zasługi w 1975 r., Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1984 r., Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski w 2002 r. oraz Honorowa Srebrna Odznaka GOPR, Honorowa Złota Odznaka GOPR, Złota Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Złota Odznaka Działacza Turystyki, Złota Odznaka 20-lecia Kultury Fizycznej i Turystyki, Brązowy Medal za Zasługi Dla Obronności Kraju, Brązowa Odznaka Za Zasługi w Ochronie Granic, Medal Jubileuszowy z okazji 50-lecia PZN. W 2005 roku w Paryżu, w czasie zorganizowanego przez Międzynarodową Federację Aeronautyki FAI Kongresu, uhonorowany chyba najważniejszym dla pilota Medalem za Zasługi dla Światowego Lotnictwa. W 2006 roku został uhonorowany przez Aeroklub Rzeczypospolitej nagrodą Błękitne Skrzydła za zasługi w działalności sportowej, wychowawczej i szkoleniowej. Do tej pory pracownik naukowy i dydaktyczny AWF we Wrocławiu, prowadzący zajęcia w Zakładzie Sportów – Sporty Lotnicze.
 

 Władysław Puzoń Od roku 1955 był kandydatem na ratownika Grupy Sudeckiej GOPR. W 1962 roku został członkiem rzeczywistym GOPR. Od 1976 r. ratownik Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej. Pomimo przejścia w 10.05.1986 r. w stan pozasłużbowy nie zaprzestał działalności w naszej organizacji. Brał udział w ponad 100 wyprawach i akcjach ratunkowych ratujących zdrowie i życie ludzkie. Za swoją działalność uhonorowany został w 1996 r. Odznaką Honorową Zasłużony dla Ratownictwa Górskiego.
 

 Franciszek Stefanowicz Kandydatem na ratownika został w 1963 r., natomiast w 1965 r. dołączył do członków rzeczywistych Grupy Sudeckiej GOPR. 30 maja 1965 r. ukończył Kurs II stopnia. Od 1976 r. ratownik Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR. W 1979 ukończył Kurs Instruktorski. W roku 1985 ukończył w Międzygórzu Kurs II Stopnia Ratownictwa z Powietrza. Od 1981 był przewodnikiem pierwszego w Grupie Wałbrzysko-Kłodzkiej psa ratowniczego wyszkolonego do poszukiwań. Od roku 1963 był ponad dziesięciokrotnie zatrudniany jako ratownik sezonowy, a w latach 1976 – 1979 pracował jako pierwszy ratownik zawodowy w naszej Grupie. Brał udział w ponad 300 wyprawach i akcjach ratunkowych ratujących zdrowie i życie ludzkie. 

 Teodor Schubert Działalność w GOPR rozpoczął w 1970 roku. Przewodnik Sudecki, Przodownik GOT, Instruktor Ratownictwa Górskiego, wieloletni członek Zarządu Grupy Sudeckiej. Współzałożyciel początkowo Grupy Sudetów Środkowo-Wschodnich GOPR później Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej. Od roku 1980 przez cztery kadencje pełnił funkcję Członka Zarządu Głównego GOPR w pracach, którego brał aktywny udział. Jego głównym polem działania było zwiększanie poziomu wyszkolenia ratowników GOPR a poprzez to poprawę bezpieczeństwa, a co za tym idzie rozwój turystyki górskiej w polskich górach. Wzór dla pokoleń ratowników górskich, dla których był i jest żywym potwierdzeniem najlepszych cech ratownika górskiego: koleżeńskości, profesjonalizmu, bezinteresowności i poszanowania życia i zdrowia innych ludzi. To jego osobowość sprawia, że słowa „…bez względu na porę dnia i stan pogody…” nie są tylko martwym zapisem. Pomimo, że jest przeniesiony w stan pozasłużbowy, bierze aktywny udział w życiu Grupy, będąc dla nas Doradcą i Kolegą. Do tej pory można usłyszeć w „radiu” jego spokojny głos składający komunikat z którejś ze stacji ratunkowej. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany za osiągnięcia dla ratownictwa górskiego, uczestnik ponad 50 wypraw i akcji ratunkowych ratujących zdrowie i życie ludzkie, w czasie, których jego doświadczenie, opanowanie i znajomość gór przyczyniła się do ich szczęśliwego zakończenia. 
 

 Lesław Załubko Urodzony 28.01.1945 roku w Borysławiu. W 1978r. ukończył kurs I-go stopnia na Hali Miziowej, a 24 listopada 1979r. złożył przyrzeczenie. Oddany górom i ratownictwu górskiemu, z powodzeniem łączył pracę w górnictwie/ 25 lat pracy w kopalni, z działalnością ratowniczą. Od 1989 roku – ratownik zawodowy Grupy Wałbrzysko – Kłodzkiej GOPR. W latach 1992 – 1994 Naczelnik Grupy Wałbrzysko – Kłodzkiej GOPR. Od 2002r. aktywny Członek Komisji Rewizyjnej GOPR, gdzie w czasie trwania VIII kadencji 2006 – 2010 pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego. Inicjator i skarbnik Klubu Seniora przy Grupie Wałbrzysko – Kłodzkiej GOPR. Posiada następujące odznaczenia: - 1978r. Brązowy Krzyż Zasługi - 1983r. Srebrny Krzyż Zasługi - 1988r. Zasłużony Działacz Kultury - 1989r. Srebrna Odznaka GOPR - 1992r. Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej - 1993r. Złoty Krzyż Zasługi - 1994r. Złota Odznaka GOPR - 2006r. Zasłużony dla GOPR - 2012r. Srebrna Odznaka Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego


 Jerzy Adamus Urodził się 11.01.1931 roku w Częstochowie. Pasjonat gór i narciarstwa w okresie powojennych wędrówek Polaków osiadł w Wałbrzychu. Jako absolwent akademii medycznej i miłośnik aktywnego wypoczynku swoje zainteresowania skierował w stronę wykraczającą poza obowiązki wynikające z wykonywanego zawodu a pozwalającą posiadane umiejętności spożytkować dla ratowania ludzi w Górach ,a przede wszystkim dla szkolenia tworzącej się w Sudetach braci ratowników górskich. Do Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wstąpił w czerwcu 1968 roku gdzie jako ratownik Grupy Sudeckiej GOPR wprowadzał nowe standardy udzielania pierwszej pomocy. Od 1976 roku ratownik Grupy Wałbrzysko Kłodzkiej jest dla całego pokolenia ratowników górskich pierwszym nauczycielem i wykładowcą zagadnień medycznych. Wielokrotnie wyróżniany za swoje zaangażowanie, aktywnie uczestniczył w pracach Władz Grupy w zakresie zagadnień medycznych jak i funkcjonowania Grupy. Na szczególną uwagę jednak zasługuje jego postawa. Postawa kolegi, niezłomnego obrońcy dobrego imienia ratownika GOPR , jak i wzoru do naśladowania w odniesieniu do poszanowania dla symboli i wartości GOPR.

 Władysław Biskup Urodzony 30.06.1937 roku w Wilejce. Rok wstąpienia do GOPR – 20.04.1969r. Kurs I stopnia - 1969r. rok złożenia przyrzeczenia ( Grupa Sudecka GOPR ) – 17.11.1970r. srebrna odznaka GOPR – 1989 złota odznaka GOPR – 1994 Odznaka Honorowa za zasługi dla ratownictwa górskiego 1996r. czynny udział szkoleniach, odpracowywane obowiązki wynikające ze statutu GOPR i Regulaminu sł. górskiej udział w wielu akcjach i wyprawach szczególnie w rejonie Śnieżnika jak przewodnik wielokrotnie prowadził zajęcia z topografii rejonu działania Grupy. Wzór dla pokoleń ratowników i przewodników górskich w Sudetach i poza nimi, dla których był i jest żywym potwierdzeniem najlepszych cech ratownika i przewodnika górskiego: koleżeńskości, profesjonalizmu, bezinteresowności i poszanowania życia i zdrowia innych ludzi. To jego osobowość sprawia, że możliwe było połączenie tak wielu pasji związanych z górami w jednej osobie. Uczestnik wielu wypraw i akcji ratunkowych ratujących zdrowie i życie ludzkie, w czasie, których jego doświadczenie, opanowanie i znajomość gór przyczyniła się do ich szczęśliwego zakończenia. Zaangażowanie, takt, wielka kultura osobista oraz szacunek, jakim cieszy się w naszej Grupie skłoniły Zarząd do wystąpienia o przyznanie Koledze Władysławowi Biskupowi najwyższego wyróżnienia w naszej organizacji.

PARTNERZY GOPR

PARTNERZY GRUPY SUDECKIEJ GOPR


Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA