TELEFONY
ALARMOWE
601 100 300 985

Ogłoszenie o przetargu na zakup pojazdu terenowego

ZP/2/2023 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ POJAZDU TERENOWEGO

ZP/2/2023 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ POJAZDU TERENOWEGO

Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym i odbywa się za pośrednictwem platformy ezamowienia.gov.pl  

Wszelkie dokumenty związane z niniejszym postępowaniem znajdują się pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-64a3a5a8-8dd9-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Będą tam również zamieszczane wszystkie dokumenty dotyczące toczącego się postępowania

Przedmiotowe postępowanie finansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz ze środków własnych

PARTNERZY GOPR

PARTNERZY GRUPY SUDECKIEJ GOPR


Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA