TELEFONY
ALARMOWE
601 100 300 985

GOPR prosi o głosy Wałbrzyszan

Grupa Sudecka GOPR prosi o głosy mieszkańców Wałbrzycha na projekt numer 7 zgłoszony do Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego. Zakłada on zakup samochodów służących ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego na terenie Wałbrzycha i okolic.

GOPR planuje zakup i zabudowę pojazdu typu bus służącego do przewozu ratowników i sprzętu oraz pojazdu ratowniczego 4x4 przystosowanego do ewakuacji poszkodowanych w pozycji leżącej poprzez wyposażenie pojazdu w odpowiednie nosze. Ponadto pojazdy wyposażone zostaną w zestawy sprzętu ewakuacyjnego oraz sprzęt medyczny niezbędny do udzielania pomocy w warunkach górskich. Odpowiednio skonfigurowane i wyposażone pojazdy są podstawowym narzędziem pracy ratowników górskich. Umożliwiają szybkie dotarcie, udzielenie pomocy i ewakuację poszkodowanych znajdujących się w trudno dostępnym terenie górskim. Pojazdy zakupione w ramach realizacji projektu wykorzystywane będą do prowadzenia działań ratowniczych na terenie Gminy Wałbrzych i okolicy, wobec czego służyć będę głównie mieszkańcom Wałbrzycha.  

 

„W 2020 r. ratownicy Grupy Sudeckiej przeprowadzili blisko 300 działań ratowniczych. Prowadzenie tak rozległej działalności wymaga jednak nie tylko odpowiednich zasobów ludzkich ale także bardzo dużych nakładów na sprzętNależy podkreślić także stały wzrost atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego i idący w ślad za tym wzrost ruchu turystycznego, co z kolei przekłada się na wzrost liczby działań ratowniczych. ” – podkreśla Prezes Zarządu Grupy Sudeckiej GOPR Jacek Koziarek "Nie jesteśmy w stanie sfinansować sami zakupu samochodów ze skromnego budżetu GOPR, który jest organizacją społeczną skupiającą głównie wolontariuszy i działa na zasadach stowarzyszenia. Z tego też względu z góry dziękujemy za każdy oddany głos na nasz projekt. " - dodaje Jacek Koziarek. Każdy mieszkaniec Wałbrzycha, który ukończył 14 rok życia, może zagłosować na projekt numer pt. „Pojazdy specjalistyczne dla GOPR - Bezpiecznie w górach” na dedykowanej stronie Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego. https://wbo.walbrzych.eu/ Głosowanie trwa do 30 września.

 

Grupa Sudecka GOPR prowadzi działania ratownicze przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę i dysponuje około 100 wszechstronnie wyszkolonymi ratownikami. Ratownicy GOPR przygotowani są do działań prowadzonych w terenie eksponowanym, w jaskiniach, ewakuacji z konstrukcji budowalnych, ewakuacji z drzew, ratownictwa na wodach szybko płynących oraz poszukiwania osób zaginionych. Działalność Grupy Sudeckiej GOPR stanowi niezbędne uzupełnienie szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa. W ramach prowadzonej działalności grupa współpracuje w wałbrzyską Państwową Strażą Pożarną, jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej oraz z Policją. 

 

SPONSORZY GOPR

PARTNERZY GRUPY SUDECKIEJ GOPR


Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA