TELEFONY
ALARMOWE
601 100 300 985

Prośba GOPR do turystów

Szanowni Turyści! Wiemy, że pogoda sprzyja wszelkim aktywnościom na świeżym powietrzu. Niemniej prosimy o stosowanie się do obecnie obowiązujących ograniczeń i wstrzymanie się od górskich aktywności na czas trwania epidemii.

Szanowni Turyści! Wiemy, że pogoda sprzyja wszelkim aktywnościom na świeżym powietrzu. Niemniej prosimy o stosowanie się do obecnie obowiązujących ograniczeń i wstrzymanie się od górskich aktywności na czas trwania epidemii. Każdy wypadek, który zdarzy się w górach może narazić ratowników na niepotrzebne niebezpieczeństwo. Dziękujemy!

PARTNERZY GOPR

PARTNERZY GRUPY SUDECKIEJ GOPR


Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA