TELEFONY
ALARMOWE
601 100 300 985

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROZBUDOWĘ CENTRALNEJ STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚĆ 50 TYS. EURO NA ROZBUDOWĘ CENTRALNEJ STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU

Ogłoszenie nr 1176179

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1176179

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚĆ 50 TYS. EURO  NA ROZBUDOWĘ CENTRALNEJ STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU WRAZ Z ZAKUPEM NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA W RAMACH  REALIZACJI  PROJEKTU PN.: „REWITALIZACJA STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU ORAZ TERENÓW PRZYLEGŁYCH NA CELE SPOŁECZNE” – Dokumentacja projektowa plik 1 z 3 i Dokumentacja projektowa plik 2 z 3 ;  Dokumentacja projektowa plik 3 z 3 ;  Aktualizacja przedmiaru

SPONSORZY GOPR

PARTNERZY GRUPY WAŁBRZYSKO-KŁODZKIEJ GOPR


Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA