TELEFONY
ALARMOWE
601 100 300 985

Władze

Zarząd 
Prezes Zarządu - Jacek Koziarek
Wiceprezes Zarządu - Michał Koksa
Sekretarz - Roman Dziedzic
Sławomir Parzonka
Andrzej Wysota
Bartosz Górecki
Łukasz Felcenloben

Przełożeni Służby Górskiej
Naczelnik – Instruktor Rat. Górskiego Łukasz Pokorski
Szef Szkolenia Grupy –  St. Instruktor Rat. Górskiego Mariusz Grudzień
 
Komisja Rewizyjna
Aleksander Lipiński
Zbigniew Urbanowski
 

SPONSORZY GOPR

PARTNERZY GRUPY WAŁBRZYSKO-KŁODZKIEJ GOPR


Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA